Base nhận được 118 triệu OP token trong sáu năm trong thỏa thuận quản trị

Base nhận được 118 triệu OP token trong sáu năm trong thỏa thuận quản trị

Tóm tắt

  • Tổ chức Optimism Foundation đang đề xuất cấp cho Base 118 triệu OP token trong vòng sáu năm.
  • Đổi lại, Base sẽ đóng góp 2,5% tổng doanh thu hoặc 15% lợi nhuận ròng (tùy số nào lớn hơn) cho Tổ chức Optimism Collective.
  • Sự hợp tác này thể hiện “cam kết chung về các quy tắc nâng cấp” giữa hai dự án.

Chi tiết

  • Base là một Layer 2 được hỗ trợ bởi sàn tiền ảoCoinbase và hoạt động như một chuỗi Layer 2 trên Ethereum và được phát triển bằng bộ phần mềm OP của Optimism.
  • Theo đề xuất của Tổ chức Optimism Collective, Base sẽ đóng góp 2,5% tổng doanh thu hoặc 15% lợi nhuận ròng (tùy số nào lớn hơn) cho Tổ chức Optimism Collective, và đổi lại, sẽ nhận được tối đa 118 triệu OP token (175 triệu USD) trong vòng sáu năm.
  • Thỏa thuận này là một phần của “cam kết chung về các quy tắc nâng cấp và sắp xếp của OP Chains.”
  • Base và OP Mainnet sẽ chia sẻ các bản nâng cấp, để không gian khối của các chuỗi vẫn tương thích, đồng nhất và cuối cùng có thể tương tác trong tương lai của Superchain. Cách thức các bản nâng cấp phát triển là do quản trị Optimism quyết định.
  • Base cũng đang làm việc với OP Labs trên một client gọi là OP-geth nhằm mục đích đa dạng hóa lỗi và giảm thiểu rủi ro sập mạng.

Điều này có ý nghĩa gì?

Thỏa thuận này là một bước quan trọng trong việc hợp nhất Base và Optimism thành một hệ sinh thái Superchain. Nó sẽ cho phép hai dự án chia sẻ các bản nâng cấp và sắp xếp, đồng thời cải thiện bảo mật và khả năng uptime của cả hai mạng.

Thỏa thuận này cũng cho thấy sự tin tưởng của Optimism Foundation vào Base và khả năng của nó trở thành một thành phần quan trọng của hệ sinh thái Superchain.

Đánh giá post

Chuyên mục:

Thẻ:

hộp bí ẩn okx

Tin đáng quan tâm