Tỷ lệ thị phần của USDC của Circle đang giảm dần

Tỷ lệ thị phần của USDC của Circle đang giảm dần

Các điểm chính:

  • Tỷ lệ thị phần của USDC, stablecoin lớn nhất của thế giới, đã giảm xuống dưới 50% trong tháng 8 năm 2023.
  • Thị phần của USDC đã giảm từ 62% vào tháng 1 năm 2023.
  • Nguyên nhân của sự sụt giảm thị phần có thể là do sự gia tăng của các stablecoin cạnh tranh, chẳng hạn như BUSD của Binance và DAI của MakerDAO.

Tỷ lệ thị phần của USDC, stablecoin lớn nhất của thế giới, đã giảm xuống dưới 50% trong tháng 8 năm 2023.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, tỷ lệ thị phần của USDC đã giảm từ 62% vào tháng 1 năm 2023 xuống còn 48% vào tháng 8 năm 2023.

Sự sụt giảm thị phần có thể là do sự gia tăng của các stablecoin cạnh tranh, chẳng hạn như BUSD của Binance và DAI của MakerDAO.

BUSD là stablecoin được phát hành bởi Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. DAI là stablecoin phi tập trung được phát hành bởi MakerDAO, một tổ chức tự trị phi tập trung.

BUSD và DAI đều có những ưu điểm so với USDC. BUSD được hỗ trợ bởi USD và có thể được giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch của Binance. DAI là stablecoin phi tập trung, có nghĩa là nó không được kiểm soát bởi bất kỳ công ty hay tổ chức nào.

Sự sụt giảm thị phần của USDC có thể là một dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh đang gia tăng trong lĩnh vực stablecoin.

5/5 – (1 bình chọn)

Chuyên mục:

Thẻ:

hộp bí ẩn okx

Tin đáng quan tâm