Visa đề xuất sử dụng StarkNet để thanh toán định kỳ tự động

Visa đề xuất sử dụng StarkNet để thanh toán định kỳ tự động

  • Theo Visa, StarkNet, một chuỗi khối lớp 2 được xây dựng trên Ethereum, sẽ thu hẹp khoảng cách giữa tiền điện tử và thế giới thực bằng cách cho phép người dùng ví tự quản lý thanh toán hóa đơn dễ dàng hơn.
  • “Chúng tôi thấy thanh toán tự động là một tính năng cốt lõi còn thiếu trong cơ sở hạ tầng chuỗi khối hiện có,” các tác giả đề xuất tiền điện tử của Visa viết.
Visa đề xuất sử dụng StarkNet để thanh toán định kỳ tự động

Theo Visa, StarkNet, một chuỗi khối lớp 2 được xây dựng trên Ethereum, sẽ thu hẹp khoảng cách giữa tiền điện tử và thế giới thực bằng cách cho phép người dùng ví tự quản lý thanh toán hóa đơn dễ dàng hơn.

Thanh toán tự động, định kỳ phổ biến trong các ứng dụng ngân hàng di động truyền thống, nhưng là một nhiệm vụ khó khăn hơn trên blockchain, theo đề xuất lãnh đạo tiền điện tử của Visa. Sử dụng một khái niệm mới có tên là trừu tượng hóa tài khoản, nhóm đã khám phá cách triển khai hợp đồng thông minh để cho phép thanh toán tự động và có thể lập trình.
Các tác giả của đề xuất viết, “Chúng tôi thấy thanh toán tự động là một tính năng cốt lõi bị thiếu trong cơ sở hạ tầng chuỗi khối hiện tại.”
Visa đã triển khai bằng chứng về khái niệm trên ví tiền điện tử Argent của mình bằng cách sử dụng nền tảng mở rộng quy mô StarkNet, chưa có trên Ethereum, với phần tóm tắt tài khoản cho phép hợp đồng thông minh thực hiện giao dịch của người dùng. Đề xuất vạch ra một cách để tự động gửi thanh toán thông qua ví tự quản lý mà không cần người dùng ký vào mọi giao dịch.

“Phương pháp mà chúng tôi đã giới thiệu cho phép các ứng dụng trong thế giới thực ngoài các khoản thanh toán định kỳ được đưa vào chuỗi khối,” các tác giả viết.
Visa tập trung vào cơ sở hạ tầng tiền điện tử và các giao thức thanh toán, đồng thời đang điều tra các lĩnh vực như quyền riêng tư và bảo mật thanh toán cần cải thiện trước khi triển khai thực tế. Công ty cho biết họ sẵn sàng thảo luận về các ý tưởng thanh toán có thể lập trình với các công ty đang làm việc về chủ đề này.

Đánh giá post

Chuyên mục:

Thẻ:

hộp bí ẩn okx

Tin đáng quan tâm